Home > Aviso legal y política de privacidad
 1. El domini barcelonaart.net, és propietat de

Jordi Duran Pujolar,

El portal web està dedicat a oferir a l'usuari informació i serveis relacionats amb l'art i la cultura de la ciutat de Barcelona, la Comunitat Autònoma de Catalunya, així com Museus i  Fires d'Art internacionals de qualsevol pais.

 1. Usuaris del portal

La utilització del Portal implica l'acceptació de cada una de les condicions incloses en aquest avís legal, per tant, és necessari llegir-lo atentament. També hi ha alguns serveis oferts en aquest Portal sotmesos a unes condicions particulars pròpies que complementen les contingudes en aquest avís legal, i en conseqüència és convenient llegir-les i acceptar-les prèviament.

L’usuari del portal podrà accedir a les informacions que barcelonaart.net  li ofereix sense que sigui necessari registrar-se com a usuari. En determinats casos, quan es vulgui participar en determinades accions, serà imprescindible registrar-se i identificar-se adequadament.  Si faciliteu les dades personals mitjançant aquest portal barcelonaart.net, el seu tractament se sotmet a les previsions de la legislació vigent de protecció de dades de caràcter personal i resta de normativa aplicable.

Qualsevol persona que accedeixi al portal Barcelonaart.net  serà considerat usuari del portal i, en conseqüència, accepta aquestes condicions.

 1. Comentaris

Alguns apartats del lloc web poden permetre la participació mitjançant comentaris a través del mitjà establert. A l'enviar-los, com Usuari, s'accepta:

 • Respectar la legislació aplicable, la moral i bons costums generalment acceptades, l'ordre públic i les presents condicions generals d'accés i utilització.
 • Emetre únicament opinions i comentaris lícits i veraces.
 • Conferir a barcelonaart.net llicència tan àmplia com en dret es requereixi per a la publicació dels textos a Internet.
 •  Abstenir d'introduir links o enllaços a tercers que continguin qualsevol dels anteriors continguts, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial, virus, troians o qualsevol altre material o programari que pugui danyar o alterar el funcionament d'equips o sistemes informàtics.
 • Abstenir d'enviar continguts o enllaços difamatoris, injuriosos, ofensius, insultants, racistes, obscens, amenaçadors o discriminatoris; així com comercials, promocionals o publicitaris.

 De la mateixa manera, en la teva condició d'Usuari reconeixes:

 • Que Barcelonaart.net no respondrà de cap manera per les opinions abocades pels usuaris, que participen sota la seva única i exclusiva responsabilitat.
 • Que els comentaris dels Usuaris no representen les opinions de Barcelonaart.net ni dels seus socis.
 • Que Barcelonaart.net no garanteix, en cap cas, la publicació dels continguts enviats pels Usuaris. En aquest sentit, tots els comentaris rebuts seran revisats i moderats, quant a la seva forma, per un administrador del lloc web, que actuarà en tot cas respectant les llibertats democràtiques de expressió i informació.
 • Que Barcelonaart.net podrà eliminar aquells comentaris que no compleixin amb les presents normes.

 1. Menors d'edat

Per fer ús d'aquests serveis els menors de 14 anys hauran d'obtenir el permís dels seus pares, tutors o representants legals.

Com que internet fa possible l'accés a continguts que poden no ser apropiats per als menors, s'informa que hi ha mecanismes i, en particular, programes informàtics de filtratge i de bloqueig que permeten limitar els continguts disponibles.

Només et podràs registrar al portal si ets major de 14 anys.

 

 1. Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial

Són titularitat de barcelonaart.net els drets de propietat intelectual i industrial d'aquest portal, que inclou els continguts i element s gràfics , el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del  lloc web. Per tant correspon  en exclusiva  a barcelonaart.net  l'exercici  dels drets d'explotació en qualsevol  forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.  Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d'aquests continguts, o d'altres que es puguin incloure en el futur, s'hauran de fer respectant les limitacions de la normativa i legislació vigent de Propietat Intel.lectual i amb l'autoritzacio de barcelonaart.net considerant els límits que estebleix la legislació vigent de Propietat Intel.lectual.

En el Portal es posen a disposició dels usuaris els continguts i els serveis que es localitzen directament al Portal i a les pàgines web que el puguéssin complementar, a les quals es pogués accedir des de la pàgina d'inici del Portal.

En cas que les informacions procedeixin de fonts externes, o de xarxes socials, se'n farà constar la procedència, el mitjà o qualsevol altra informació relativa al seu origen.

L'usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada als Portals sota els criteris de la bona fe i respectant, en tot cas, els principis d'ús generalment acceptats sense contravenir l'ordre públic i la legislació vigent.

No s'autoritza la presentació d'una pàgina de barcelonaart.net o cualsevol contingut de la mateixa en una finestra que no pertanyi a barcelonaart.net, per mitjà de cualsevol tècina o procediment.

Xarxes socials

Barcelonaart.net té presencia en algunes xarxes socials.

En cada una de les xarxes informa de temes relacionats amb la seva web.  El fet de publicar determinada informació en una xarxa social no suposa que es concedeixi una llicència d’ús il·limitada per al contingut esmentat, sinó que l’usuari haurà d’utilitzar aquesta informació i continguts d’acord amb la legislació vigent i les normes de participació de la xarxa.

Barcelonaart.net  utilitza les xarxes socials per arribar a un gran nombre de persones, ara bé, les condicions de participació són les de la mateixa xarxa.

 1. Condicions d'utilització del portal

L’usuari és responsable de la utilització del Portal i de l’ús adequat dels continguts i dels serveis als quals pot accedir. A títol enunciatiu, el material que trobarà en el portal no el podrà utilitzar per a:

 • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
 • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.
 • Provocar danys en els sistemes físics i informàtics de barcelonart.net  o dels seus proveïdors de serveis.
 • Barcelonaart.net podrà retirar unilateralment els comentaris d’aquells usuaris que vulnerin el respecte als drets de les persones, siguin discriminatoris, xenòfobs, sexistes, racistes, que atemptin contra la joventut i la infància, o l’ordre públic..

Barcelonaart.net  no serà en cap cas responsable per les opinions dels usuaris a través dels canals de comunicació que barcelonaart.net posa al seu abast.

Usos permesos

S'autoritza la visualització, la impressió i la descàrrega parcial del contingut del Portal només si es compleixen les condicions següents:

 • Que aquests usos siguin compatibles amb les finalitats del Portal.
 • Que es faci només per obtenir la informació per a l'ús personal i privat. Se'n prohibeix expressament la utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.
 • Que cap dels continguts relacionats amb el Portal siguin modificats de cap manera.
 • Que cap gràfic, icona o imatge de la web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o de la resta de les imatges que l'acompanyen.

Barcelonaart.net permetrà als usuaris que puguin inserir determinats continguts als seus propis blogs o a altres espais webs, sempre que en cap moment es causi confusió al consumidor i, en tot cas, no manipuli de cap manera cap element identificatiu de l’autoria i de la titularitat dels continguts.

Usos prohibits

La utilització no autoritzada de la informació continguda al Portal, la seva revenda, com també la lesió dels drets de propietat intel·lectual de barcelonaart.net, de les possibles empreses del seu grup o dels autors donarà lloc a les responsabilitats establertes legalment.

Reserves de domini

Barcelonaart.net es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al Portal, de la configuració i de la presentació d'aquesta informació i de les condicions d'accés. Per tant, es recomana als usuaris que consultin assíduament les condicions que es determinen.

Els continguts i serveis que es troben en el portal de barcelonaart.net  sempre s’hauran d’utilitzar observant la legislació vigent. Barcelonaart.net podrà suspendre aquells usuaris que no compleixin el que es determina en aquest punt.

Barcelonaart.net no serà responsable dels comentaris dels usuaris dels serveis.

 1. Exempció de garanties i responsabilitats

Des del Portal es pot tenir accés tant a continguts propis de barcelonaart.net com a informacions i continguts subministrats per tercers. En aquest cas, barcelonaart.net  no controla aquests continguts ni garanteix l’existència de virus en la descàrrega de la informació; per tant, barcelonaart.net  no serà responsable dels danys i perjudicis que ocasionalment es puguin produir en aquest supòsit.

El Portal també posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaç (“links”, bàners, botons, etc.) i eines que permeten fer recerques i accedir a diferents llocs web gestionats per un tercer. Barcelonaart.net no controla, ni recomana, ni subministra la informació i els serveis que es puguin allotjar en aquests llocs web, per tant, l’usuari que hi accedeixi ha d’extremar la prudència en la valoració i en la utilització de la informació, els continguts i els serveis que hi hagi en aquests llocs enllaçats. Barcelonaart.net no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin ser deguts a a:

 • El funcionament, disponibilitat, accessibilitat o continuïtat dels llocs enllaçats.
 • El manteniment de la informació, els continguts o els serveis existents en els llocs enllaçats.
 • La prestació o transmissió de la informació, els continguts o els serveis existents en aquests llocs.
 • La qualitat, la licitud i fiabilitat dels continguts i serveis existents en els llocs enllaçats.
 • L'incompliment de la llei, la moral i els bons costums com a conseqüència de la difusió, emmagatzematge i posada a disposició dels continguts subministrats per tercers.
 • La infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial, drets a l’honor, intimitat personal, familiar, a la imatge de les persones o comunicació d’informació personal per part de tercers.
 • La realització d'actes de competència deslleial i publicitat il·lícita.
 • Falta de veracitat, exactitud o actualitat d'aquests continguts.

Barcelonaart.net  no serà responsable de l'incompliment de les condicions d'aquest avís legal per part dels usuaris, com tampoc de l'ús dels serveis i continguts accessibles des del Portal. Els danys i perjudicis que pugui causar la suplantació de personalitat d'un tercer efectuada per un usuari en qualsevol comunicació feta a través del portal serà responsabilitat de qui l'hagi efectuat, ja que la barcelonaart.net  no controla l'autenticitat dels continguts ni de les informacions subministrades pels usuaris del Portal.

Exempció de responsabilitats per funcionament del lloc web

Barcelonaart.net no garanteix que no hi pugui haver interrupcions o errors en l'accés al Portal o al seu contingut, ni que aquest sigui actualitzat. Barcelonaart.net  farà tot el que calgui per corregir els errors, restablir les comunicacions i actualitzar-ne els continguts, sempre que sigui possible i que les tasques no siguin de difícil execució, tan aviat com tingui notícia dels errors, de les desconnexions o de la falta d'actualització en els continguts.

Barcelonaart.net no serà en cap cas responsables per les avaries, errades en el subministrament o problemes de connexió a la xarxa per part del proveïdor de serveis d'internet que hagi escollit l'usuari.

Exempció de responsabilitats per l'ús del Portal

Tant l'accés al Portal com l'ús no consentit que es pugui fer de la informació que conté és responsabilitat només de l'usuari. Barcelonaart.net no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar d'aquest accés o ús.

Barcelonaart.net no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que es puguin causar al sistema informàtic de l'usuari (“hardware” i “software”), o als fitxers o documents que s'hi emmagatzemin, com a conseqüència de:

 • La presència de virus a l'ordinador que utilitzi l'usuari per a la connexió als serveis i continguts del portal.
 • Un mal funcionament del navegador o de l'ús de les versions no actualitzades. L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei i amb aquest avís legal. L'usuari s'abstindrà en tot moment d'utilitzar qualsevol de les informacions o serveis amb finalitats il.lícites, prohibides o lesives per als interessos de tercers.

Qualsevol incompliment de les condicions d'ús per part de l'usuari, podria suposar danys i perjudicis per Barcelonaart.net. Si per incumpliments de l'usuari, Barcelonaart.net tingués danys i perjudicis, o  qualsevol tipus de pèrdua i costos, l'usuari estarà obligat a rescabalar a Barcelonaart.net.

Dret d'exclussió

Barcelonaart.net es reserva el dret de denegar o retirar l'accés al seu portal i els serveis oferts, sense necessitat d'avís previ, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions.

 1. Política de protecció de dades

En el cas que l'usuari faciliti a barcelonaart.net dades  personals mitjançant aquest portal , el seu tractament se sotmet a les previsions de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la resta de normativa aplicable. Les dades es tractaran per les finalitats indicades en els corresponents avisos i s'incorporaran en un fitxer de dades personals de barcelonaart.net. En qualsevol  moment l'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel.lació sobre les dades personals facilitades adreçant-se a  jdp2@barcelonaart.net  o  Corts Catalanes, 19 Gelida 08790

Una cookie és un arxiu de text que s'emagatzema a l'ordinador o dispositiu mòbil mitjançant un servidor web. Només aquest servidor serà capaç de recuperar o llegir el contingut de la cookie i permetrà al lloc web recordar les  preferències de navegació i millorar els serveis que oferim. En compliment le legislació vigent de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic barcelonaart.net informa als seus usuaris que:

 • Les "cookies" són dades que s'emmagatzemen en el navegador de l'usuari del lloc web, permetent així al lloc web consultar aquesta informació.
 • Barcelonaart.net utilitza cookies al seu lloc web; són de caràcter tècnic, funcional, analític i publicitari que permetran recordar les contrasenyes de l'usuari, les seves preferències, recerques i favorits per millorar la qualitat del servei i experiència d'aquest i obtenir informació dels resultats de les campanyes publicitàries contingudes al lloc web.
 • Aquestes galetes no suposen un perill per a l'usuari ni el seu equip, ja que aquestes no contenen virus, ni instal·len programes informàtics perillosos, ni danyen el seu equip o dispositiu de cap manera.
 • Malgrat tot, si desitja desactivar o eliminar les cookies, aneu a la secció de «Ajuda» del seu cercador o dispositiu mòbil. Cada cercador o dispositiu gestiona les galetes de manera diferent, de manera que necessitarà remetre a la documentació pertinent de la secció «Ajuda». No obstant, l'usuari ha de tenir en compte que les galetes són essencials perquè determinades característiques del lloc web funcionin correctament, pel que mitjançant l'accés al lloc web i ús del mateix, l'usuari confereix el seu consentiment sobre la política de cookies de barcelonaart .net.

Barcelonaart.net no utilitzarà "cookies" per a l'adquisició de dades personals identificatives . Les "cookies" només serviran per facilitar l'accessibilitat al lloc web. Aquestes "cookies" únicament recullen informació tècnica per identificar la sessió amb l'objectiu de facilitar l'exploració del lloc web.

Les "cookies" queden guardades a la memòria cau del navegador, tot i que la informació que contenen no es reutilitza.

 1. Legislació aplicable i jurisdicció

La legislació espanyola serà l’única aplicable en el cas de problemes o disputes legals.

Les parts, amb renúncia expressa del seu fur, acorden sotmetre qualsevol interpretació o controvèrsia als Jutjats i Tribunals de Barcelona capital.

 X

Subscriute a la newsletter

Introdueix tot seguit la teva adreça email i rebràs a la teva bústia les darreres notícies i les novetats dels centres d'art.Et pots donar de baixa en qualsevol moment.

Correu electrònic:

L'usuari autoritza a Barcelona Art a gestionar les dades facilitades en el present formulari a efectes de comunicació comercial. Barcelona Art es compromet a tractar aquestes dades en virtut de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Newsletter

Gràcies per subscriuret a la Newsletter. Confiem que sigui del teu gust la informació que t\'arribarà.