Home > Noticias > Entrevistas > Reportajes > 37è MINI PRINT INTERNACIONAL DE CADAQUÉS.

01/08/2017

37è MINI PRINT INTERNACIONAL DE CADAQUÉS.


 https://goo.gl/1g4dKL         

Taller Galeria Fort.   Mini Print internacional de Cadaqués

CATALÀ

El Mini Print Internacional de Cadaqués comença l’any 1981 amb una

participació de 192 artistes de 33 països. El 1982 ja són 322 artistes de 35 països.

El 1983 arriben a 614 artistes de 45 països.

En termes generals participen aproximadament uns 650 artistes d’uns 50 països diferents de tots els continents.

Aquest any 2017 fa doncs 37 anys que es celebra el Mini Print Internacional de Cadaqués.

ESPAÑOL

El Mini Print Internacional de Cadaqués comienza en 1981 con una

participación de 192 artistas de 33 países. En 1982 ya son 322 artistas de 35 países.

En 1983 llegan a 614 artistas de 45 países.

En términos generales participan aproximadamente unos 650 artistas de unos 50 países diferentes de todos los continentes.

Este año 2017 hace pues 37 años que se celebra el Mini Print Internacional de Cadaqués.

 

CATALÀ

És un concurs de gravat que representa una finestra de tota la obra gràfica

que es fa al Món i totes les tècniques d’estampació.

Sempre es treballa amb una matriu i mai directament sobre paper.

La matriu pot ser de coure, fusta, zinc, pedra litogràfica…, i

tècniques diferents com la serigrafia, fotogravat, ordinador, cianotipia, litografia, aiguafort, aiguatinta…

ESPAÑOL

Es un concurso de grabado que representa una ventana de toda la obra gráfica

que se hace en el Mundo y todas las técnicas de estampación.

Siempre se trabaja con una matriz y nunca directamente sobre papel.

La matriz puede ser de cobre, madera, zinc, piedra litográfica ..., y

técnicas diferentes como la serigrafía, fotograbado, ordenador, cianotipia, litografía, aguafuerte, aguatinta ...

 

Mercè Barberà i Rusiñol, vídua de Pascual Fort, Presidenta d' ADOGI

Mercè Barberà y Rusiñol, viuda de Pascual Fort, Presidenta de ADOGI

 

CATALÀ

És una tècnica d’estampació, de la que es poden fer repeticions.

Cada exemplar exposat porta la numeració, el nom, la tècnica, el país i el preu

que indiquen els propis artistes. Aquest preu no significa una determinada qualitat.

No implica que sigui millor ni pitjor que un altra obra.

ESPAÑOL

Es una técnica de estampación, de la que se pueden hacer repeticiones.

Cada ejemplar expuesto lleva la numeración, el nombre, la técnica, el país y el precio

que indican los propios artistas. Este precio no significa una determinada calidad.

No implica que sea mejor ni peor que otra obra.

 

CATALÀ

Hi ha sis premis tots d’igual categoria. Un jurat format pels sis guanyadors

de l’any anterior selecciona els sis guanyadors de l’any actual, que están

convidats a realizar una exposició individual a la edició del proper any.

Els sis membres del jurat, com guanyadors del premi del darrer any,

venen al Taller Galeria Fort de Cadaqués per inaugurar la seva exposició individual i

seleccionen als sis guanyadors de l’any actual.

ESPAÑOL

Hay seis premios todos de igual categoría. Un jurado formado por los seis ganadores

del año anterior selecciona los seis ganadores del año actual, que están

invitados a realizar una exposición individual en la edición del próximo año.

Los seis miembros del jurado, como ganadores del premio del último año,

venden en el Taller Galería Fort de Cadaqués para inaugurar su exposición individual y

seleccionan los seis ganadores del año actual.

 

CATALÀ

Des de sempre, el Mini Print Internacional de Cadaqués ha tingut l’ambició

i la intenció de ser mostrat al major nombre de públic possible.

EAPAÑOL

Desde siempre, el Mini Print Internacional de Cadaqués ha tenido la ambición

y la intención de ser mostrado al mayor número de público posible.

 

CATALÀ

La itinerància de l’exposició és de gran importància per a l’organització,

que ha aconseguit en aquests anys que l’exposició hagi viatjat per diversos països,

entre ells els Estats Units, Japó, Corea, França,  Anglaterra, Irlanda, Finlàndia,

Andorra, Mèxic, Colòmbia i Espanya, on ha tingut un gran èxit.

ESPAÑOL

La itinerancia de la exposición es de gran importancia para la organización,

que ha conseguido en estos años que la exposición haya viajado por varios países,

entre ellos Estados Unidos, Japón, Corea, Francia, Inglaterra, Irlanda, Finlandia,

Andorra, México, Colombia y España, donde ha tenido un gran éxito.

 

CATALÀ

Mini Print Internacional de Cadaqués  també es presenta a Anglaterra, primer a

Wingfield sota el Wingfield Arts and Music Festival, entre el 2006 i el 2008 al 

Farleys Yard Trust a Chiddingly, i des del 2009 torna a exposar-se anualment a

Wingfield, ara a l’espai Wingfield Barns

ESPAÑOL

Mini Print Internacional de Cadaqués también se presenta en Inglaterra, primero en

Wingfield bajo el Wingfield Arts and Music Festival, entre el 2006 y el 2008 al

Farleys Yard Trust a Chiddingly, y desde 2009 vuelve a exponerse anualmente a

Wingfield, ahora en el espacio Wingfield Barns.

 

CATALÀ

Des del 1995 l’exposició també es presenta anualment a la galeria

L’Etang d’Art de Bages (França). A més, se celebren les exposicions

internacionals i

nacionals que puguin sorgir esporàdicament.

ESPAÑOL

Desde 1995 la exposición también se presenta anualmente a la galería

El Etang de Arte de Bages (Francia). Además, se celebran las exposiciones

internacionales y

nacionales que puedan surgir esporádicamente.

 

CATALÀ

ADOGI: Associació Difusora de l’Obra Gràfica Internacional

L’associació, sense ànim de lucre i que agrupa a artistes gravadors de tot el món,

va ser creada per Pascual Fort i un grup d’entusiastes de l’art del gravat per a informar,

difondre, fomentar, investigar, historiar i prestigiar tot allò referent a l’obra gràfica original.

ESPAÑOL

ADOGI: Asociación Difusora de la Obra Gráfica Internacional

La asociación, sin ánimo de lucro y que agrupa a artistas grabadores de todo el mundo,

fue creada por Pascual Fort y un grupo de entusiastas del arte del grabado para informar,

difundir, fomentar, investigar, historiar y prestigiar todo lo referente a la obra gráfica original.

 

CATALÀ

Mercè Barberà i Rusiñol, vídua de Pascual Fort, amb el que des del 1960 va dur

a bon terme diverses activitats culturals relacionades amb les arts plàstiques i

concretament dins del món de l’obra gràfica, és actualment la presidenta de l’associació.

ESPAÑOL

Merced Barberà y Rusiñol, viuda de Pascual Fort, con lo que desde 1960 llevó

a buen término diversas actividades culturales relacionadas con las artes plásticas y

concretamente dentro del mundo de la obra gráfica, es actualmente la presidenta de la asociación.

 

CATALÀ

La principal activitat d’ADOGI és l’organització del Mini Print Internacional de Cadaqués.

ESPAÑOL

La principal actividad de ADOGI es la organización del Mini Print Internacional de Cadaqués.

 

 

Fuente: BCNArtX

Suscríbete al newsletter

Introduce a continuación tu dirección de email y recibirás en tu buzón las últimas noticias y las novedades de los centros de arte. Podrás darte de baja en cualquier momento.

Correo electrónico:

El usuario autoriza a Barcelona Art a gestionar los datos facilitados en el presente formulario a efectos de comunicación comercial. Barcelona Art se compromete a tratar dichos datos en virtud de lo dictado por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Newsletter

Gracias por suscribirte al Newsletter. Esperamos sea de tu agrado la información que te llegue.