Home > Noticias > ACTUA CULTURA 2% ENS COMUNICA LA SEVA SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE LA INICIATIVA actua cultura 2% organitzada per l'Àmbit d'Arts Visuals.

31/01/2020

ACTUA CULTURA 2% ENS COMUNICA LA SEVA SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE LA INICIATIVA actua cultura 2% organitzada per l'Àmbit d'Arts Visuals.


El proper dimecres 5 de febrer a les 19h, a l’Ateneu Barcelonès (c/ Canuda, 6), se celebrarà una sessió informativa sobre la iniciativa Actua Cultura 2% organitzada per l'àmbit d'Arts Visuals.
 
Actua Cultura 2%, es un programa impulsat per associacions de empreses i professionals dels 5 sectors de la cultura (arts escèniques, música, llibre, arts visuals i audiovisual), i està obert a totes les persones i col·lectius que ens hi dediquem, en el nostre cas: artistes, galeristes, crítics, comissaris, treballadors de museus, fundacions i centres d’art, gestors culturals, professionals de la conservació....

Com sabeu, estem treballant per aconseguir  que el 2% del pressupost de la Generalitat es destini a cultura,  enfront del 0,65% amb el que compta fins al moment.

Fins ara hem aconseguit que el pressupost de la Generalitat de l’any 2020 doti al Departament de Cultura de 18 milions de Euros més dels que inicialment hi estaven destinats (262 milions).

Però amb això no n’hi ha prou: volem que el pressupost arribi als 387 milions que havia assolit abans de la crisi.

Això permetria dur a terme mesures que, des de tots els àmbits de les AA.VV., vàrem reclamar al Pla Integral de les Arts Visuals i que han quedat paralitzades per manca de recursos. Trobareu adjunt un text on es detallen alguns dels objectius que es varen fixar i que no s’han dut a terme.

Per a aconseguir-ho caldrà que ho exigim tots junts, públicament... i de manera continuada.

Només així aconseguirem un finançament digne per a les Arts Visuals, i els altres sectors de la cultura.
 
Us animem perquè assistiu el 5 de febrer a les 19 h. la sessió de l’Ateneu Barcelonès.

El motiu de la reunió és concretar entre tots els que formem part de l’àmbit de les arts visuals una reclamació que cada vegada es va estenent més entre els diversos sectors de la cultura i en la societat.
 
Si no us fos possible, us demanem que us hi adheriu CLICANT AQUÍ

MANIFEST

ARTS VISUALS
¿PER QUE EL 2%?
Per crear un sistema d’ajuts públics a les Arts Visuals, semblant als del nostre entorn:
Arreu del nostre entorn les Arts Visuals tenen un sistema de ajuts públics que abasten des de la creació i la producció a la difusió fins al mercat. Son importants perquè ajuden a mantenir el talent i el gaudi de l’art. A Catalunya havíem avançat en aquesta direcció fins al 2010 quan es va iniciar una regressió en el pressupost del Departament de Cultura, que ha arribat a ser del 50%. La conseqüència és la precarietat en tots els àmbits de les Arts Visuals.
Des de beques o els ajuts a la producció fins a la participació pública en projectes d’internacionalització, o en accions que contribueixin a la promoció i difusió de les exposicions, tots el conceptes s’han reduït, i això ha contribuït a un esllanguiment molt important de l’activitat del nostre sector.
Per contra, el Pla Integral de les Arts Visuals, redactat amb la participació de tots els àmbits del nostre sector, i aprovat solemnement per la Conselleria de Cultura, preveia en el seu Objectiu 2, entre d’altres, una sèrie d’accions de contingut econòmic que implicaven “Dotar el sector de les Arts Visuals del finançament adequat”, cosa que no s’ha dut a terme:
-Tendir a l’augment de la dotació en les línies de suport destinades a les Arts Visuals i estudiar la possibilitat d’atendre altres conceptes fins ara no subvencionats.
-Prioritzar els projectes que tinguin presents aspectes com l’aplicació de bones  pràctiques, el risc, l’excel·lència en la programació, la professionalització, la capacitat de mediació amb l’entorn i la creació de públics.
-Tendir a publicar convocatòries a l’ inici dels exercicis econòmics i evitar endarreriments en els pagaments per evitar situacions d’incertesa i de manca de liquiditat per part dels beneficiaris.
-Vetllar perquè els centres AV3 puguin continuar rebent el suport mitjançant un contracte programa bianual.
-Dissenyar una línia d’ajuts reintegrables que s’adapti a la lògica de la producció, creació i exhibició de les Arts Visuals.
-Recuperar la línia de suport per a difusió i promoció de l’activitat de les galeries d’art atesa la seva importància per a tot el sector.
-Augmentar la dotació per a la línia de Projectes d’Internacionalització de galeries.
 
Perquè hi hagi una política pública d’adquisició i patrimonialització d’Art Contemporani :
La Generalitat s’ha gastat menys de 500.000€ en adquisició d’art contemporani en els darrers 16 anys.
No cal repetir l’important que és per al sector el que hi hagi una política d’adquisicions: reconeixement, estímul, sosteniment.
En l'objectiu 4 del Pla Integral de les Arts Visuals s’establien entre altres mesures a prendre:
Tendir a l’augment de la dotació pressupostària per a l’adquisició d’obres per a la Col·lecció Nacional d’Art Contemporani.
 
Per crear nous públics, ampliar la recepció de les Arts Visuals i multiplicar la presència de la creació catalana als circuits i plataformes internacionals.
Sense nous públics, millor difusió i més presència internacional de la creació, difícilment sortirem de la “invisibilitat” que ara tenim. El Pla Integral de les Arts Visuals, en els seus punts 5, 7, i 8 preveia un conjunt d’accions que no han millorat des d’aleshores per manca de recursos:
-Impulsar projectes que impliquin tot el sector amb capacitat per captar l’ interès del gran públic.
-Impulsar les edicions relacionades amb les Arts Visuals com a element fonamental en la difusió i transmissió de coneixement.
-Continuar apostant per models d’esdeveniments especialitzats i estratègics que incideixin en un nínxol de mercat concret per tal de convertir-los en referència a nivell nacional i internacional.
- Promoure les accions d’internacionalització que prioritzin fires o esdeveniments comercials que donin visibilitat, sobretot, a la creació contemporània més actual.
-Millorar la qualitat, quantitat i flexibilitat dels ajuts públics per a la internacionalització (IRL, ICEC i DGCC) tot definint els marcs de competències per resoldre les necessitats que actualment no estan ateses.
-Revisar i millorar els continguts i les estratègies de visibilitat de les plataformes existents destinats a difondre el treball dels artistes catalans a l’estranger, en col·laboració entre l’IRL, Hangar, MACBA, PAAC i XAV, entre d’altres.
 
Perquè els museus, tant els “de capçalera” com els locals, les Fundacions i els Centres d’Art tinguin els recursos necessaris per dur a terme una política ambiciosa d’exposicions i contribuir a crear públics per a les Arts Visuals:
Després de molt temps de retallades als Museus, Fundacions i Centres d’Art, es fa indispensable dotar-los dels recursos necessaris perquè puguin desenvolupar el seu potencial de produir i oferir exposicions. Tant els grans museus (MACBA i MNAC) com els d’àmbit més local.
Cal dotar els museus públics dels recursos necessaris, millorar les dotacions de Fundacions que estan duent a terme un programa d’excel·lència en la producció i presentació d’exposicions (Miró o Tapies…etc) i rellançar l'Arts Santa Mònica, tot redefinint el seu contingut en el que calgui. En el Pla Integral de les Arts Visuals es fa constar que cal:
-Redefinir de manera oficial l’Arts Santa Mònica, dotar-lo de direcció i de pressupost, segons el codi de les bones pràctiques i d’acord   amb   les   demandes   del sector.
   Concretar el seu paper en relació als centres i espais d’Arts Visuals 
 
La cultura és un dret del ciutadans que es vulnera quan els poders públics deixen de contribuir adequadament al sistema de l’art, del que formem part creadors, crítics, curadors, restauradors, galeries, centres d’art, fundacions i museus.
La despesa pública en cultura per habitant a Catalunya és una tercera part de la dels països del nostre entorn, i el pressupost del Departament, que s’ha reduït en un 40% des de l’any 2009, no dona marge per dur a terme una política cultural.
La manca de recursos públics està accentuant la precarització del sector fins a nivells no vistos des de fa dècades.
Durant anys, les entitats de l’àmbit de les arts visuals hem conviscut amb les successives retallades dels pressupostos de la Generalitat, però no estem disposats a seguir acceptant l’actual tractament de la cultura, que és indigne i indignant...!!!

INFORMACIÓ COMPLETAFuente: Gremi de Galeries d'Art de CatalunyaX

Suscríbete al newsletter

Introduce a continuación tu dirección de email y recibirás en tu buzón las últimas noticias y las novedades de los centros de arte. Podrás darte de baja en cualquier momento.

Correo electrónico:

El usuario autoriza a Barcelona Art a gestionar los datos facilitados en el presente formulario a efectos de comunicación comercial. Barcelona Art se compromete a tratar dichos datos en virtud de lo dictado por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Newsletter

Gracias por suscribirte al Newsletter. Esperamos sea de tu agrado la información que te llegue.