Home > Noticias > ACTUA CULTURA 2% LES EMPRESES CULTURALS DE CATALUNYA DEMANEN QUE UN 2% DEL PRESSUPOST DE LA GENERALITAT VAGI AL DEPARTAMENT DE CULTURA. EQUIPARANTSE AMB LA MITJANA EUROPEA.ACTUALMENT ÉS DEL 0,65%

08/01/2020

ACTUA CULTURA 2% LES EMPRESES CULTURALS DE CATALUNYA DEMANEN QUE UN 2% DEL PRESSUPOST DE LA GENERALITAT VAGI AL DEPARTAMENT DE CULTURA. EQUIPARANTSE AMB LA MITJANA EUROPEA.ACTUALMENT ÉS DEL 0,65%


ACTUA CULTURA 2%

AQUÍ VEUREU EL TEXT:

1.- ANTECEDENTS

Al mes de setembre, les entitats detallades en el punt 1, veient que acabava el termini de la pròrroga pel traspàs de competències en la gestió de subvencions de l’ICEC a l’OSIC i atès que no rebíem una resposta clara i decisòria per part de la conselleria de cultura, vam decidir actuar conjuntament per evitar aquest traspàs.

Ens vam entrevistar amb tots els grups polítics parlamentaris que havien de decidir si s’acceptava o no el canvi de Llei  exposant la nostra argumentació sobre la conveniència que aquestes tasques es quedessin a l’ICEC i vam fer pressió perquè la proposta de Llei no fos presentada només per un grup sinó per varis.

Després de dos mesos intensos, en el Ple de Parlament del 13 de novembre va ser aprovada la proposta de modificació de Llei per la qual s’exclou de les competències de l’OSIC tot el gestionat per l’ICEC, amb el vot a favor de JuntsxCat, ERC, PSC, CUP, PP i l’abstenció de Ciudadanos i En Comú Podem. La nova Llei ha estat publicada al BOE en data 12 de desembre de 2019.

A partir d’aquest moment, hem vist la força que poden tenir amb la nostra unió com a empreses culturals, i veient que tots patim la mateixa situació incomprensible de manca de recursos adequats per a la cultura així com una clara desconsideració pel valor del nostre sector cultural, però també econòmic, ens hem reunit per abastar majors reptes.

 1. GRUP IMPULSOR. QUI SOM?

Som una taula representants d’organitzacionsculturals (editorial, de la música, l’audiovisual, les arts escèniques i les arts visuals) preocupats per la greu situació de la cultura a Catalunya.

Junts representem al 95% de les empreses culturals del país i el 98% de la facturació i en termes econòmics som el 3,5% directe del PIB

Entitats impulsores

ADETCA, Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya

CIATRE, Associació de Companyies de Teatre Professional de Catalunya

APECAT, Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics Catalans

ACADÈMIA CATALANA DE LA MÚSICA

ASACC, Associació de sales de concerts de Catalunya

ARC, Associació Professional Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya

XÀFEC, Associació de Festivals de Música

ASSOCIACIÓ PLATAFORMA D’ARTS DE CARRER

PAF, Productors Associats de Fonogrames

GREMI DE GALERIES D’ART

ART BARCELONA, Associació de Galeries

GREMI D'EDITORS

EDITORS.CAT

CAMBRA DEL LLIBRE

PAC, Productors Audiovisuals de Catalunya

CATALUNYA FILM FESTIVAL

GREMI  DE CINEMES DE CATALUNYA

PROA, Productors Audiovisuals Federats

           

3.- QUÈ ÉS ACTUA CULTURA?

És un programa d’accions impulsat per les empreses culturals privades, amb voluntat de participació oberta a tots els agents culturals, públics i privats, per mobilitzar-nos davant la necessitat urgent d’un canvi de paradigma en el tractament que les institucions, en concret, el Govern de la Generalitat, fan en la seva mirada cap a la cultura.

La primera acció del programa serà la petició petició d’una dotació per Cultura digna, que s’equipari a la mitjana europea. Demanem pel departament de Cultura un 2% del total del pressupost de la Generalitat, el que significa un canvi estratègic en la consideració del valor que té la cultura.

Cada acció del programa tindrà un eslògan propi que el definirà. En aquesta primera acció és: CULTURA 2%

4.- QUÈ DEMANEM?

En l’actual situació d’emergència cultural deguda a la poca consideració envers la cultura que es veu reflectida en la baixa dotació pressupostaria, demanem:

- Increment del pressupost de cultura de la Generalitat al 2% en aquesta legislatura

- Regulació de polítiques de planificació cultural que activin el consum cultural i la creació de públics de la cultura.

 

Context actual:

 • El Pressupost actual del Departament de Cultura és de 270 M i representa el 0,65 % del de la Generalitat. Ha d’augmentar fins a 840 per assolir el 2% del pressupost,  la mitjana de la U.E.  L’objectiu del 2% ha estat reiterat des de fa dècades per diferents partits. Només fa un any es va produir un acord parlamentari en aquesta direcció.

 • La despesa en cultura per habitant segons dades de la Generalitat és de 30 € any. A Portugal són 120€ i a Polònia 90€, a França 200€ i a Suècia 800€.

 • La davallada en termes absoluts del pressupost de Cultura des del 2008 fins ara ha suposat la desaparició de línies d’ajut a la promoció cultural. Línies que ajuden a l’empresa cultural privada a difondre la seva activitat i per tant a crear públics per a la cultura. També ha fet caure les dotacions de les infraestructures culturals públiques, que són una eina potent de creació de públics.

La conseqüència és que el consum cultural ha baixat i segueix baixant. La cultura és un bé que crea addicció, tant en positiu com en negatiu, com menys es consumeix menys es necessita...

 • La davallada de l’activitat del sector cultural des del 2008 ha estat  molt important i en alguns àmbits és del 50%. Pel camí s’han quedat molts creadors i altres han marxat fora.

  • La capitalitat cultural de Catalunya i de Barcelona en molts àmbits deixarà d’existir en breu.

  • El camí en el que estem porta a que les empreses culturals cada vegada treballen més fora de Catalunya per sostenir-se.

  • L’empresa cultural mitjana està desapareixent de Catalunya, perquè tanca o se’n va per manca de públic.

  • Es creen petites empreses culturals molt locals que sobreviuen en l’absoluta fragilitat i la majoria són efímeres.

  • El teixit empresarial de la cultura s’està desfent, i amb ell patirà igualment el teixit creatiu.

  El sector privat ha mantingut el pols cultural a base d’arriscar i invertir sense el proporcional recolzament de l’administració i ha arribat un moment en el qual no hi ha capacitat de risc de nous emprenedors culturals que es veuen abocats a desenvolupar-se amb precarietat i en règim d’auto explotació, amb una dependència excessiva de les subvencions.

  • En les condicions actuals no podem liderar els continguts i el nostre imaginari cultural en queda greument ressentit.

  • En un sector tant canviant, no ens hem adaptat als canvis i això ens situa en una posició de greu desavantatge i manca de lideratge.

  • No hi ha promoció cultural

  • Estem vivint de l’existència d’espais culturals però ja no liderem els continguts

   

  5.- COM ENS ORGANITZEM

  El fet d’organitzar-nos com un un programa d’accions permet treballar conjuntament en els interessos comuns, sense interferir en les activitats concretes que cada una de les entitats per separat porti a terme en defensa dels seus interessos específics sectorials.

  La gestió i representació d’ACTUA CULTURA serà realitzada per un representant de cada àmbit: arts escèniques, arts visuals, audiovisual, editorial, música. Aquest grup de 5 persones impulsarà les gestions que sempre hauran de ser consensuades per la totalitat de representants del col·lectiu.

  També es decideix que per cada acció s’estableixi una persona com a portaveu d’ACTUA CULTURA per les intervencions als mitjans de comunicació. En el cas de CULTURA 2%, la portaveu s’acorda que sigui Isabel Vidal.

 • 6.- AGENDA ACTUA CULTURA

  2019 (Ja realitzat)

  • Reunió amb la Consellera de Cultura per exposar-li les nostres intencions que són compartides íntegrament tot i creure que no són possibles en aquest moment.

  • Reunions amb els diferents grups polítics parlamentaris per exposar el nostre argumentari i saber el seu posicionament envers la cultura. PSC, JuntsxCat, PP, ERC i Ciudadanos, comparteixen la necessitat de l’increment i el canvi de paradigma. En Comú Podem estan d’acord en la necessitat d’incrementar la dotació però ho veuen més d’una forma lineal ja que tots els departaments tenen problemes de dotació.

  • Reunió amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda. Davant la nostra petició, que quedava molt allunyada del que tenien previst en la proposta de pressupost pel 2020, ens diu que ho estudiarà i ens emplaça per una reunió al gener.

   

  2020: AGENDA D’ACCIONS DEL PROGRAMA “ACTUA CULTURA”

  EL PROGRAMA NEIX PER INICIAR I DESENVOLUPAR AQUESTES ACCIONS I ACABARÀ QUAN S’HAGI ASSOLIT L’OBJECTIU MARCAT.

              BREAFING: accions de comunicació que ens permetin:

  • Ser realistes amb les nostres capacitats d’actuació

  • Ser constants en el temps: les grans notícies cremen el propi oxigen i s’apaguen amb contra notícies molt ràpidament.

  • Ser efectius:

   • A nivell Català, però també amb accions que traspassin les nostres fronteres

  • Que les accions generin reaccions

  Calendari possible:

  • Trobada amb Miquel Molina: objectiu, que es comuniqui la creació del programa i la constitució del Grup Impulsor.

  • Dia 0: Reunió al gener amb el vicepresident.

  • Inici Accions Agenda 2020

 

 X

Suscríbete al newsletter

Introduce a continuación tu dirección de email y recibirás en tu buzón las últimas noticias y las novedades de los centros de arte. Podrás darte de baja en cualquier momento.

Correo electrónico:

El usuario autoriza a Barcelona Art a gestionar los datos facilitados en el presente formulario a efectos de comunicación comercial. Barcelona Art se compromete a tratar dichos datos en virtud de lo dictado por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Newsletter

Gracias por suscribirte al Newsletter. Esperamos sea de tu agrado la información que te llegue.